Üzleti feltételek

Kérjük Önt, az adott logisztikai szolgáltatás megrendelése előtt gondosan tájékozódjon a szolgáltatásnyújtás üzleti feltételeiről.

Cégünk a Magyar Általános Szállítmányozási Feltételekből kiindulva, szállítmányozóként nyújtja a szállítmányozói szolgáltatásait. A raktározási és kapcsolódó szolgáltatásokat pedig az adott szolgáltatásokra vonatkozó szerződés,  továbbá az „NTG Gondrand Általános Raktározási Feltételek (ÁRF)” mindenkor érvényes rendelkezései alapján nyújtja.

NTG Gondrand Kft. ezúton is kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy a megbízó áruit normál áruként kezeli, ami annyit jelent, hogy a díjak képzésénél nem veszi figyelembe az áruk értékét (ún. „normal cargo” szolgáltatás). Ez kedvező szolgáltatási díjakat jelent, de káresemény esetén a társaságunk kártérítési kötelezettsége korlátozott, társaságunk kártérítési kötelezettsége nem az áru értékéhez, hanem annak mennyiségéhez igazodik és társaságunk csak az alábbiakban meghatározott, korlátozott mértékben köteles kártérítésre. A kártérítés nemzetközi közúti szállítások esetén a CMR egyezmény szerinti mértékben (8,33 SDR/kg) de maximum 20.000,- SDR /káreset, míg belföldi közúti szállításoknál a Közúti Árutovábbítási Szerződésekről szóló (KÁSZ) 120/2016. (VI.7.)  kormányrendeletben limitáltak szerint 8,33 SDR/kg alapon de maximum 20.000,- SDR/káreset értékben történik. Légi szállítás esetén a Varsói Egyezmény, tengeri szállítás esetén pedig Hamburgi Egyezmény rendelkezései és szabályai az irányadók. Ezúton is kifejezetten felhívjuk a figyelmet arra, hogy egyéb viszonylatban, illetve raktározási szolgáltatások esetében a bekövetkezett FLEXA, vagy egyéb vagyoni kár esetén a kártérítés maximális mértéke az áru károsodott részére 8,33 SDR /kg, de maximum 20.000 SDR /káreset.

Káreset bekövetkeztekor a szállítmányozó közreműködik a fuvarozóval szembeni igényérvényesítésben a megbízó költségére és kockázatára, a megbízó előzetes írásbeli rendelkezése alapján. Minőségromlási vagy  közvetett, származékos károk térítése kizárva. Árumegnevezés hiányában a küldemények normál kereskedelmi áruként kerülnek rögzítésre.

Szállítmánybiztosítást, vagyonbiztosítást a szolgáltatási vagy fuvardíjak nem tartalmaznak, ezek esetleges megkötése, figyelemmel a fentiek szerint korlátozott kártérítési felelősségre, megbízóink érdek- és felelősségi körébe tartozik.

A szállítmányozási szerződés megkötése önmagában nem jelent kötelezettség vállalást sem a BIREG (Előzetes Elektronikus Engedélyregisztrációs Rendszer), sem a 2015.01.01-el bevezetésre került EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer) rendszerekkel kapcsolatos kötelezettségek átvállalására. NTG Gondrand Kft előzetes, írásos megállapodásban átvállalt és esetlegesen hibás rendszám adat megadásáért felelősségét 100.000,- Ft-ban, de legfeljebb a szállítmányozási díj összegében korlátozza. Minden egyéb, a BIREG vagy az EKAER bejelentésekkel kapcsolatos kárért való felelősség azonban teljeskörűen kizárva.